ରାଜକୀୟ ରଜ


ରାଜକୀୟ ରଜ!
ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୂର୍ବ ପହିଲି ରଜ,
ଖୁସିର ପରବ ଖୁସି ବାଣ୍ଟ
ହୋଇ ସଜବାଜ!

Screenshot 2019-06-15 at 12.29.52 AM

“ରାଜକୀୟ ରଜ”

ଖୁସିର ପରବ ଖୁସିର ମେଳ,

ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଓ ପହିଲି ରଜ,

ରଜ ଦୋଳି ଖେଳ ରଜ ସଜବାଜ!

କେବେ ଖଟା ତ

କେବେ ମିଠା କୋଳି,

ପହିଲି ରଜ ପ୍ରଥମ ମେଳ

ଖୁସିରେ ନାଚି ଗାଇ ଉଠୁଚି

ଉଠୁଚି ପଡ଼ୁଚି ଦାଣ୍ଡ ଅଗଣା;

ଭଙ୍ଗା ଚୁନା ବଟା ପିଠା ଚାଉଳ

ପୋଡ଼ ପିଠା ସଙ୍ଗେ

ମଣ୍ଡା ଆରିସା କାକରା ପୁର

ପିଠା ପଣା ସହ

ରଜ ଭାର ଉପହାର,

ଭଲ ସବୁ ଆଉ ନିଆରା ଲାଗେ

ଯେବେ ହୁଏ ରଜ ମେଳି

ସାଙ୍ଗ ସଖୀ ସଙ୍ଗେ ଖେଳି

ଝୁମି ଝୁମି ରଜ ଦୋଳି।

😇😊💐👌🤟🙏

ପ::

ସରିବ ରଜ

ମନେ ରହିଥିବ

ରଜ ଦୋଳି ଖେଳ

ଖୁସିର ମେଳ

ପରମ୍ପରା ତଥା

ରୀତି ନୀତି କ୍ରମେ

ଚାଲିବ ହଳ

ନା ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ

ନା ଖୁସିର ସୀମା

ହେବ ପ୍ରଚୁର ଅମଳ…

~ © ପ୍ରବୀଣ କୁମାର ପତି

Prabeen Kumar Pati

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.