ମାଆ ମା’ ବୋଲି କେତେ ମୁଁ ଡାକିଲି


ମାଆ ମାଆ ବୋଲି କେତେ ମୁଁ ଡାକିଲି,
ମା’ ତ ଶୁଣିଲା ନାହିଁ।
ମାତୃ ମାତେ କହି ମୁଁ ଯେ କେତେ *ଆଦରିଲି,
ହେଲେ ଉତ୍ତର ମିଳିଲା ନାହିଁ।

*ଗୁହାରିଲି *ଖୋଜିଲି

© Prabeen Kumar Pati

© ପ୍ରବୀଣ କୁମାର ପତି

#Patra/ପାତ୍ରଙ୍କ ନାମ ମୁଖପାତ୍ର: #BJP/D: Dr. ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର / ସସ୍ମିତ #ପାତ୍ର ~ #PP


ପାତ୍ରଙ୍କ ନାମ ମୁଖପାତ୍ର. Patra
Sambit Patra. Sasmit Patra. Spokesperson! BJP. BJD.

~ © Prabeen Kumar Pati 

© ପ୍ରବୀଣ କୁମାର ପତି