ମାଆ ମା’ ବୋଲି କେତେ ମୁଁ ଡାକିଲି


ମାଆ ମାଆ ବୋଲି କେତେ ମୁଁ ଡାକିଲି,
ମା’ ତ ଶୁଣିଲା ନାହିଁ।
ମାତୃ ମାତେ କହି ମୁଁ ଯେ କେତେ *ଆଦରିଲି,
ହେଲେ ଉତ୍ତର ମିଳିଲା ନାହିଁ।

*ଗୁହାରିଲି *ଖୋଜିଲି

© Prabeen Kumar Pati

© ପ୍ରବୀଣ କୁମାର ପତି